گواهینامه ها

سفالوسپورین کارخانه - NCPC هبی Huamin دارویی شرکت آموزشی ویبولیتین

UK-GMP MHRA

اتحادیه اروپا GMP EDQM

CEP سفوروکسیم

CEP از سفوتاکسیم

ژاپن-GMP PMDA

برزیل-GMP ANVISA

پرو-GMP

مشترک داروهای ژنریک کارخانه - NCPC جدید آماده سازی واحد کارخانه

WHO PQ

سودان

پرو

نامیبیا

201 کارگاه

201 کارگاه

201 کارگاه

201 کارگاه

202 کارگاه

204 کارگاه

202 کارگاه

204 کارگاه

203 کارگاه

204 کارگاه

پنی سیلین کارخانه - NCPC شمالی بهترین کارخانه واحد

چین GMPS

چین GMPS

چین GMPS

چین GMPS

چین GMPS

چین GMPS


WhatsApp Online Chat !