நம்மால் என்ன செய்ய முடியும்

பற்றி-us11 (1)

நாம் சர்வதேச சந்தையில் கீழே வழங்க முடியும்:

சொந்த-சிட்டை மருந்துகள் பதிவு மற்றும் விற்பனை  

முடிந்ததும் மருந்துகள் ஆசியாவின் ஒப்பந்தம் உற்பத்தி

மருத்துவ மாதிரி ஒப்பந்த தயாரிப்பு

மற்றும் உரிமம் வெளியே

MAH ஒப்பந்த தயாரிப்பு

கூட்டுறவு பதிவு

உற்பத்தி வரி கூட்டு மற்றும் ஒத்துழைப்பு

ஏபிஐ இணைந்து பதிவு

அசல் உபகரணங்கள் உற்பத்தி ஓ.ஈ.எம்


WhatsApp Online Chat !